علت تفاوت بین زن و مرد در اسلام

تفاوت خلقت خداوند بین زن و مرد از نظر عواطف و احساسات و نوع برخورد و شرایط جسمانی و ... اما به لحاظ ارزش هیچ تفاوتی وجود ندارد.( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ) در عین حال مرد و زن به لحاظ وظایف متفاوت هستند و وظایف مرد در تامین معاش خانواده به مراتب بیشتر از زن است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید