معرفی ادیان الهی و غیر الهی

باور بشر به پرستش یک ذات برتر و تحقیق برای یافتن این ذات مقدس . دو نوع پاسخ : پاسخ وحیانی که نتیجه آن ادیان الهی است. پاسخ بشری که نتیجه آن مکاتب و مذاهب مختلف بشری و غیر الهی است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید