ناکارآمدی دین در زندگی

سئوال یکی حاضرین راجع به چرایی ناکارآمدی دین در زندگی و اجتماع مردم!در حوزه هایی مانند حجاب و موسیقی و جواب حجت الاسلام رفیعی

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید