اقدامات حوزه در برابر تهاجم فرهنگی

شدید بودن هجمه ها از جهات مختلف ( اصل خدا، برخورد با اسلام، گسترش فرهنگ ابتذال، وهابیت،بهائیت و ...) از جمله اقدامات دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشریات و سایت ها و تلفن های گویا و مراکز پژوهشی و تحول منبرها و برگزاری برنامه های معارفی و ... گرچه کافی نیست.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید