چرا دیر بفکر موسیقی افتاده ایم؟

سئوال یکی از حاضرین از حجت الاسلام و المسلمین رفیعی راجع بهچرایی تأخیر نظام در ورود به مبحث موسیقی از آغاز انقلاب تا امروز سئوال یکی از حاضرین در جلسه گفتگوی دوستانه که بصورت زنده از فضای مجازی پخش شد، در ادامه سئوالات دیگر نیز قرار خواهد گرفت

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید