مقدمه ای بر گفتگو و بحث خداشناسی

عدم پرسش سوال های نخ نما و کد هایی که فرد را به چالش می کشد و سوالات و مسائل اختلافی که در تاریخ هنوز قطعی نشده است. موضوع محور بودن جلسات و تخصصی بودن آن بدون محدودیت زمانی. تفاوت بین بافته ها و یافته ها در دین شناسی.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید