ضرورت دینداری با وجود اخلاق مداری

عدم مقایسه بی دین با اخلاق با دین دار بداخلاق به دلیل نقصان مقایسه. چهارچوب دین در 3 حوزه : اخلاق، احکام، اعتقادات. عدم سنجش دین با افراد عادی.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید