نحسی در اسلام/آیا سیزده عدد نحس است؟

در آستانه سیزدهم فروردین ماه روز طبیعت، حجت الاسلام دکتر رفیعی در مصاحبه ای تصویری با تبریک سیزدهم فروردین ماه، چرایی نحوست اعداد و روزها را بیان کردند که در ادامه شما را به دیدن و شنیدن این صحبت ها دعوت میکنیم.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید