نماز اول وقت

تاکید بر اقامه نماز در اول وقت در هر شرایطی.

نُصَلِّی وَ نَعُودُ : یکی از آداب مهم مورد توجه اقامه #نماز_اول_وقت و دنبال کردن امور پس از آن.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید