معترضم و رأی نمی دهم

سئوال یکی از حاضرین در جلسه درباره رد صلاحیت های شورای نگهبان و ابراز ناامیدی از وضعیت امروز جامعه و عدم شرکت در انتخابات پیش رو

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید