شادی در اسلام

بخش اول صحبت های ابتدایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی راجع به اهمیت شادی مطلوب در دین و ذکر مواردی که باعث فرح و شادابی انسان می‌شود.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید