تذکر بر بی اخلاقی در مناظرات انتخابات

تذکر بر بی اخلاقی های اخیر در مناظرات و حاشیه سازی عده ای در جهت سرد کردن مردم و عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید