چگونگی برکت در مال

صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی در برنامه تلویزیونی مدار زندگی در پاسخ به سئوال چگونگی برکت یافتن مال در زندگی اسنان و همچنین دلایل بی برکت شدن مال و چگونه و با چه روشی مال انسان افزوده و برکت پیدا می کند.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید