دلیل کم اهمیت بودن مجالس شادی

سئوال مخاطب حضوری در برنامه گفتگوی دوستانه راجع به چرایی اهمیت دادن به مجالس عزاداری در مناسب های مختلف و عدم پوشش و توجه به مناسبات شادی اهل بیت علهم السلام و جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.

دیدگاه خود را بنویسید