بشنویم از حال حسودان

بخشی از منبر حجت الاسلام دکتر رفیعی در باب حسادت و آدم های حسود و گریزی بر نشانه های حسود از زبان لقمان حکیم که می گوید: لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت مى کند، روبه رو تملّق مى گوید و از گرفتارى دیگران شاد مى شود.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید