نماز پدر برای فرزند

حجت الاسلام دکتر رفیعی در برنامه سمت خدا بار دیگر با تأکید بر خواندن نماز پدر برای فرزند/فرزندان ، کیفیت خواندن آنرا نیز گفتند

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید