اولین اقدامات در زمان ظهور

از اولویت های اول در زمان ظهور حضرت بقیه الله الاعظم روحی فدا چند مصداق است که طبق آیات و روایات اولین قدم در زمان حکومت مهدوی برقراری نماز بصورت فراگیر در جهان است و دیگری پرداخت زکات است

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید