صبر و آثار و حکمت آن

شرحی کوتاه از زندگی عارف و صاحب کرامت مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی از زبان شاگرد ویژه ایشان مرحوم میرزا حَسَن مُصْطَفوی مشهور به علامه مصطفوی و ذکر حُسن ویژه ای که مرحوم آقای نخودکی داشت!

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید