دلخورم از وضع امروز جامعه

درد دل یکی از بانوان حاضر در جلسه و مطرح کردن اعتراض خود به وضع کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشت، اما بخاطر حفظ کیان نظام رأی خواهد داد و پشت انقلاب و نظام ایستاده

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید