رابطه ثروت و تربیت کودک

صحبت دکتر رفیعی در جواب به سئوال رابطه ثروت و تربیت فرزند و نقش لقمه حلال و حرام چگونه است و آیا اشخاصی که امروز مردم آنها را به اسم #آقازاده می شناسند، همگی بخاطر لقمه حرام پدر به تباهی و مشکلات اجتماعی رسیده اند؟

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید